SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
2
2
6

 Thông tin đoàn thể

Đoàn thể Thứ Năm, 13/03/2014, 15:10

Công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên năm 2014

             Thực hiện chương trình công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên năm 2014 của BCH Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu; BCH Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên năm 2014, với những nội dung và chủ đề“Tuổi trẻ Sở Kế hoạch và Đầu tư với Năm Thanh niên tình nguyện”.

1. Các chỉ tiêu chủ yếu của công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên năm 2014:
- 100% đoàn viên được tham gia học tập các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- 100% đoàn viên không vi phạm nội quy, quy chế cơ quan.
- 100% đoàn viên tham gia thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ công chức và quy chế văn hoá nơi công sở.
- 100% đoàn viên tham gia các hoạt động, tuyên truyền, giáo dục do cơ quan và Đoàn cấp trên phát động.
- Phấn đấu 100% đoàn viên không vi phạm pháp luật, đặc biệt là không vi phạm luật giao thông và vi phạm các tệ nạn xã hội.
- 100% đoàn viên thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu học tập và làm theo lời Bác”.
- 100% đoàn viên đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên.
- 100% cán bộ Đoàn được tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn.
- Phấn đấu trong năm có ít nhất 05 lượt đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo.
- Phấn đấu có 100% đoàn viên được xếp loại xuất sắc và có ít nhất 50% đoàn viên xuất sắc được công nhận là đoàn viên ưu tú. Phấn đấu trong năm đạt danh hiệu “Chi đoàn vững mạnh”.
- Phấn đấu trong năm giới thiệu 02 đoàn viên ưu tú cho Đảng .
- Phấn đấu trong năm có từ 02 đến 04 sáng kiến trẻ được ứng dụng vào trong cơ quan.
- Phấn đấu trong năm Chi đoàn đảm nhận và hoàn thành 02 công trình thanh niên.
- Trong năm tổ chức ít nhất một chuyến về nguồn làm công tác xã hội với chi đoàn kết nghĩa; ít nhất 01 đợt giao lưu thể dục thể thao;…
2. Một số nhiệm vụ trọng tâm:
- Triển khai thực hiệnNghị quyết số 01 NQ/TWĐTN ngày 12/8/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về “Nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện giai đoạn 2013 – 2017” theo tinh thần Kế hoạch số: 93 – KH/ĐTN, ngày 01/11/2013 của ban thường vụ Tỉnh Đoàn về thực hiện nghị quyết này. 
- Triển khai thực hiệnNghị quyết số 02 NQ/TWĐTN ngày 22/8/2013 của Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đoàn (khóa XI) về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên giai đoạn 2013 - 2017”.
- Trong năm 2014, tiếp tục phát động sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng thực hiện các cuộc vận động “Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu học tập và làm theo lời Bác”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Tuổi trẻ với văn minh đô thị”. Thực hiện các phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc” “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiêp” phù hợp với tình hình thực tiển của cơ quan, trọng tâm thực hiện có hiệu quả “Tuổi trẻ Sở Kế hoạch và Đầu tư với Năm Thanh niên tình nguyện”,  tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ” trong đoàn viên thanh niên. Thực hiện công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
- Tổ chức Đại hội chi Đoàn, nhiệm kỳ 2014 – 2017.
- Thực hiện tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Festival đờn ca tài tử quốc gia – Bạc Liêu năm 2014, do tỉnh Bạc Liêu đăng cai tổ chức, cũng như tích cực góp phần quảng bá nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ, một loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc Việt Nam nói chung và người dân Nam bộ nói riêng. Đồng thời, giới thiệu đến bạn bè trong và ngoài nước về đất và con người Bạc Liêu.
3. Nội dung và biện pháp cơ bản:
- Công tác tuyên truyền, giáo dục:
+ Tham mưu, đề xuất Đảng ủy, các Chi ủy, BTV Đoàn khối các cơ quan tỉnh và phối hợp với BCH Công đoàn cơ quan tạo điều kiện cho đoàn viên Chi đoàn tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
+ Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 13/KH-ĐTN ngày 26/7/2013 của Ban Thường vụ Đoàn khối về xây dựng mỗi cán bộ Đoàn là một tuyên truyền viên hạt nhân cơ sở, mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên xung khích ở cơ sở.
+ Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 02 của BCH Trung ương Đoàn về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013-2017”, gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết phù hợp với thực tiển của cơ quan.
+ Tiếp tục tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn trong năm đến các đoàn viên Chi đoàn thông qua các buổi họp lệ, những buổi míttinh, lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm như: ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3; ngày giải phóng miền Nam 30/4; ngày Quốc tế Lao động 01/5; ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 07/5 ngày Quốc khánh 2/9;…
+ Phổ biến Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 06/02/2014 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển Thanh niên tỉnh Bạc Liêu năm 2014.
+ Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống đến các đoàn viên thanh niên; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các luật của Nhà nước như: Hiến pháp năm 2013; Luật Đất đai năm 2013; Luật Đấu thầu năm 2013; Luật Thanh niên; Luật Thi đua, khen thưởng; nội quy, quy chế của cơ quan;
+ Tuyên truyền về biển đảo; triển khai đến đoàn viên các tờ tin Tuổi trẻ Bạc Liêu, Báo Đấu thầu, Báo Đầu tư,…
- Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc"“Phong trào Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”:
+ Đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tình nguyện, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội các địa bàn trong tỉnh, đặc biệt là xã kết nghĩa.
+ Tham gia, hưởng ứng các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, vì đàn em thân yêu. Tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ nhiều hơn nữ học sinh nghèo hiếu học (em Trần Tuy Hạ).
 + Phát huy tốt Nhóm hiến máu tình nguyện của Chi đoàn (Ngân hàng máu sống) để kịp thời giúp đỡ những bệnh nhân gặp nhiều khó khăn khi cầu máu.
 + Tham gia hoạt động có hiệu quả “Tháng Thanh niên”Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”, với trọng tâm hướng các hoạt động đến vùng đặc biệt khó khăn, giúp đỡ các hộ nghèo do Sở nhận đỡ đầu. Đẩy mạnh hoạt động giao lưu, kết nghĩa với xã Đoàn Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long.
+ Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động để đoàn viên, thanh niên tham gia giữ gìn, khôi phục phát huy những di sản văn hóa, di tích lịch sử, cách mạng, những giá trị văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, của quê hương Bạc Liêu.
+ Tham mưu cho Đảng ủy, các Chi ủy, Ban Giám đốc tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao.
- Công tác xây dựng và phát triển, tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền:
* Công tác xây dựng tổ chức Đoàn:   
+ Sinh hoạt thường lệ của Chi đoàn tổ chức thường xuyên, nhằm triển khai kịp thời đến các đoàn viên thanh niên những ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, các Chi ủy, Đoàn cấp trên, trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực như: Đăng ký kinh doanh, Hợp tác đầu tư, xây dựng cơ bản, Văn hóa xã hội, nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác thanh tra ngành kế hoạch, tổng hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh,… kịp thời nắm bắt tâm tư và nguyện vọng của từng đoàn viên…
+ Triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức của Chi đoàn và đoàn viên theo tinh thần Nghị quyết 02 của BCH TW Đoàn, Nghị quyết 01 của BCH Tỉnh đoàn.
+ Xây dựng Kế hoạch phân công và triển khai tổ chức Đại hội chi Đoàn, nhiệm kỳ 2014 - 2017.
+ Triển khai thực hiện việc giới thiệu Đoàn viên về sinh hoạt nơi cư trú và Chương trình “Rèn luyện đoàn viên” thời kỳ mới theo “5 tiêu chí rèn luyện – 10 tiêu chí hành động”.
+ Tăng cường sự chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn góp phần đảm bảo chất lượng và nâng cao hiệu quả trong các hoạt động của chi Đoàn.
- Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền: Thực hiện cuộc vận động "Đoàn viên - Thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam", được sự quan tâm của Đảng ủy, các Chi ủy, cùng với tinh thần trách nhiệm cao của các đoàn viên phấn đấu trong năm giới thiệu từ 02 đoàn viên ưu tú cho Đảng châm bồi, kết nạp; thực hiện đúng quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, đảm bảo nâng cao chất lượng, số lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. Đồng thời,đoàn viên tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng thẳng thắn. BCH Chi đoàn tổ chức cho đoàn viên làm tốt việc bình bầu, công nhận danh hiệu đoàn viên ưu tú theo định kỳ 6 tháng/lần.
4. Dự kiến một số hoạt động trong năm 2014 
- Tổ chức Đại hội Chi đoàn trong tháng 5.
- Tổ chức hoạt động giao lưu kết nghĩa giữa cán bộ, đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư với Chi đoàn xã Vĩnh Phú Đông – huyện Phước Long, dự kiến trong tháng 6 và tháng 12.
- Tổ chức đêm Trung thu cho các con của cán bộ, công chức thuộc Sở, dự kiến tháng trong tháng 9.
- Tham gia các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3, ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15/10 do Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu tổ chức.
- Tổ chức thăm hỏi, động viên học sinh nghèo hiếu học (bé Trần Tuy Hạ) hàng tháng. Thăm hỏi, tặng quà Hội người mù tỉnh, trẻ em khuyết tật, khó khăn.
5. Kinh phí hoạt động: Kinh phí thực hiện các hoạt động từ quỹ chi đoàn, sự hỗ trợ của cơ quan và các nguồn hợp pháp khác.
 

 

BCH Chi Đoàn


Số lượt người xem: 1786 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày