SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
9
9
6
2

 Thông tin đoàn thể

Đoàn thể Chủ Nhật, 24/06/2012, 08:50

Tình hình công tác Đoàn - phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2012

          Thực hiện chương trình công tác đoàn - phong trào thanh niên năm 2012 của BCH Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu; BCH Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai thực hiện một số công việc 6 tháng năm 2012, với kết quả như sau :

          I. Tình hình tư tưởng thanh niên: 

          - Trong 6 tháng đầu năm 2012, tư tưởng đoàn viên thanh niên cơ bản ổn định, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tham gia tốt các hoạt động do Đoàn tổ chức.

          - Tích cực học tập, rèn luyện, tham gia tốt các phong trào hành động cách mạng, góp phần làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, công tác Đoàn. Đoàn viên thanh niên luôn thể hiện tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ... Với tư tưởng đó, tuổi trẻ Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư không ngừng phấn đấu vươn lên về mọi mặt và tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Tuổi trẻ Đoàn khối học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

          II. Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Đoàn khối học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: 

          - Tiếp tục triển khai hướng dẫn số 24/HD-ĐK ngày 27/4/2012 của Đoàn khối về việc “Học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên”, có 100% đoàn viên tham gia học tập, qua đó đã giúp ĐVTN nâng cao nhận thức, có hướng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức bản thân. Bước đầu đã có kết quả: thời gian làm việc được đảm bảo đúng giờ hơn, chất lượng giải quyết công việc tốt hơn; sử dụng kinh phí, tài sản cơ quan đúng theo quy định, không lãng phí…

          - Triển khai Tiêu chí và quy trình đăng ký, kiểm tra công nhận gia đình văn hóa của UBND tỉnh, đồng thời tuyên truyền đến tất cả cán bộ, đoàn viên, thanh niên xây dựng “Gia đình văn hoá”, “ấp văn hoá” và “Khóm văn hoá”.

          - Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn khối các cơ quan tỉnh làn thứ IV và tiến tới Đại hội Đại hội đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017.

          - Tiếp tục tham gia các phong trào do Đoàn cấp trên phát động.

          III. Các hoạt động giáo dục chính trị, truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống tthanh niên: 

          Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban chấp hành Chi ủy; Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh và sự phối hợp của BCH Chi đoàn với BCH Công đoàn cơ quan đã tạo điều kiện cho đoàn viên Chi đoàn tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các Chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong 6 tháng đầu năm 2012, đã phát động sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu học tập và làm theo lời Bác”, gắn với nội dung "5 xây, 5 chống"; xây dựng tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, đạt năng suất và chất lượng cao; xây dựng ý thức công dân, thói quen ứng xử văn hóa.

          Bên cạnh đó, Chi đoàn tổ chức sinh hoạt định kỳ đúng theo quy định, nội dung, phương thức sinh hoạt thường xuyên được đổi mới, gắn liền với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nội dung sinh hoạt có chất lượng ngày càng nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đoàn viên Chi đoàn.

          Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, dưới sự chỉ đạo của Chi ủy, phối hợp với Công đoàn, Chi đoàn đã tổ chức sinh hoạt định kỳ 02 lần/tháng, trong các lần sinh hoạt định kỳ có 100% đoàn viên tham dự, nội dung sinh hoạt tập trung vào các vấn đề chủ yếu như: kể một mẫu chuyện về Bác, xem các phim, đĩa CD nói về Bác, tuyên truyền, phổ biến các văn bản có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của cơ quan, đến nay đã tổ chức được trên 10 buổi sinh hoạt kể chuyện, xem phim về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua các lần sinh hoạt, giúp đoàn viên, công chức cơ quan rút ra được bài học kinh nghiệm về bản thân, áp dụng vào cuộc sống, công việc, từ đó làm chuyển biến về nhận thức và hành động của từng đoàn viên, công chức cơ quan, góp phần cùng tập thể cơ quan hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, công tác được giao.

          Tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn trong năm đến các đoàn viên Chi đoàn thông qua các buổi họp lệ, những buổi míttinh, lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, các cuộc dã ngoại về nguồn như: ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02); ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3); ngày giải phóng miền Nam (30/4); ngày giỗ các Vua hùng (10/3 âl); ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2); . . . Tuyên truyền về biển đảo Việt Nam, về người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, về công tác cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan.

          Thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và quy chế văn hoá công sở, đả phát động đoàn viên Chi đoàn giữ gìn môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp; thực  hiện  tốt  nội  quy, quy chế cơ  quan. . .

          Tăng cường công tác giáo dục, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các luật của Nhà nước như Luật giao thông, luật hôn nhân và gia đình, luật thi đua khen thưởng, nội quy, quy chế của cơ quan.

IV. Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”: 

          1. Xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội:  Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Chi đoàn tiếp tục triển khai và phát động phong trào “sáng tạo trẻ” do Trung ương đoàn phát động đến 100% đoàn viên Chi đoàn, đến nay đã có những sáng tạo, giải pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan như: cải tiến thời gian xử lý công việc, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, đồng thời, thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành đã đăng ký các phần việc do Ban chấp hành Chi Ủy phát động như: Đoàn viên đảm nhận sưu tầm các mẫu chuyện kể, các phim ảnh tư liệu,… về Bác để tổ chức kể chuyện hoặc xem phim mỗi tháng 02 lần; việc treo ảnh Bác tại phòng họp và phòng làm việc (các phòng họp, làm việc của Sở đều được treo ảnh Bác nơi trang trọng); đảm nhận công trình Xanh- Sạch – Đẹp tại cơ quan (nhận dọn vệ sinh khung viên cơ quan); xây dựng các chuẩn mực theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,  đã có 100% đoàn viên đăng ký tham gia và thực hiện có hiệu quả.

          2. Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: Phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được Ban Chấp hành Chi đoàn xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của công tác đoàn, từ đó đã lãnh đạo Chi đoàn thực hiện có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thông qua những việc làm thiết thực như: viếng thăm, tặng quà cho Hội người mù trong tỉnh, thăm trẻ mồ côi khuyết tật…

          Thực hiện phong trào thanh niên hiến máu nhân đạo, trong 6 tháng đầu năm Chi đoàn đã huy động được 02 đoàn viên tham gia tình nguyện hiến máu.

          3. Xung kích bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Phong trào xung kích bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được Ban Chấp hành Chi đoàn xác định là nhiệm vụ và trách nhiệm thiêng liêng của đoàn viên thanh niên, qua đó, Ban Chấp hành đã củng cố và kiện toàn đội thanh niên xung kích bảo vệ cơ quan, phòng chống các tệ nạn xã hội.

           Hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được Chi đoàn thực hiện có hiệu quả. Trong những tháng đầu năm, đã tổ chức đợt giao lưu Chi đoàn bạn: Ngân hàng Kiên Long, Chi đoàn phường 8, TP Bạc Liêu, Ban Quản lý dự án huyện Hồng Dân và Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau…

          4. Xung kích thực hiện cải cách thủ tục hành chính: Ban lãnh đạo Sở luôn quan tâm chỉ đạo và xác định nhiệm vụ cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đoàn thanh niên một trong những lực lượng không nhỏ của Sở đã có nhiều đóng góp vào công cuộc cải cách hành chính tại cơ quan, từng đoàn viên thanh niên ở từng bộ phận chuyện môn tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể giải quyết công việc theo hướng công khai, minh bạch, giảm phiền hà cho người dân và các tổ chức đến làm việc; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc phối hợp giải quyết thủ tục hành chính giữa các cơ quan quản lý Nhà nước chặt chẽ hơn, tuân thủ đúng quy trình và thời gian quy định; mỗi đoàn viên luôn ý thức trách nhiệm của mình trong công tác tiếp công dân, giải quyết hồ sơ thủ tục đã thể hiện được tính lịch sự, lễ phép, nhã nhặn trong giao tiếp. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc thường xuyên chỉ đạo cán bộ, công chức của Sở tham gia cung cấp những TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên thông tin điện tử Website, nhằm nâng cao năng suất lao động, hỗ trợ cải cách hành chính,... nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

          5. Xung kích hội nhập kinh tế quốc tế: Phát huy vai trò của Thanh niên trong hội nhập kinh tế quốc tế, Chi đoàn đã chủ động triển khai cho đoàn viên nắm bắt những thông tin liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, văn bản có liên quan đến công tác chuyên môn thông qua các phương tiện thông tin như: báo, đài, Internet nhằm giúp cho đoàn viên tìm hiểu nâng cao về nhận thức, nhất là trong giai đoạn Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế.

           V. Phong trào “4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”:

           1Đồng hành trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ: Đẩy mạnh phong trào học tập, lao động, sáng tạo; phong trào nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác chuyên môn;…Mặc khác, được sự quan tâm của chi ủy, Ban giám đốc luôn tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia các lớp tập huấn  nghiệp vụ, chuyên môn,… Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã cử 01 đồng chí tham gia học lớp Bồi dưỡng kiến thức ngạch chuyên viên; ngoài ra còn tham gia các lớp tập huấn: chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch, tập huấn về công tác quản lý đấu thầu, hội nhập kinh tế quốc tế;…

           2. Đồng hành với Thanh niên trong nghề nghiệp việc làm: Là cơ quan hành chính, để có nguồn kinh phí chi cho các hoạt động nêu trên là việc làm hết sức khó khăn của Chi ủy, Ban giám đốc và các đoàn thể; Tuy nhiên, với sự đoàn kết thống nhất và quyết tâm cao của tập thể trong việc thực hiện chính sách chi tiết kiệm, như tiết kiệm văn phòng phẩm, tiết kiệm chi phí đi công tác, chi phí tiếp khách,…Đa phần đoàn viên đã vượt qua những khó khăn về kinh tế gia đình từ nguồn thu tăng thêm của đơn vị. Ngoài ra, lãnh đạo cơ quan cũng đã ký kết với Ngân hàng Đầu tư phát triển chi nhánh Bạc Liêu về việc cho hạn mức thấu chi vào tài khoản của CBCC (tùy theo mức lương). Hiện nay 100% CBCC, lao động của cơ quan đều được vay vốn để phát triển kinh tế gia đình.

          3. Đồng hành trong nâng cao sức khoẻ thể chất và đời sống văn hóa tinh thần: Nhằm duy trì và triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, Ban Chấp hành Chi đoàn đã thường xuyên tăng cường các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho đoàn viên bằng việc tổ chức giao lưu bóng đá với các cơ sở đoàn trong khối, tham gia các hội thao do Đoàn cấp trên tổ chức. Ngoài ra Ban chấp hành Chi đoàn còn tranh thủ Ban giám đốc cùng với công đoàn đã hỗ trợ đoàn viên các dụng cụ nhằm tổ chức và duy trùy tốt các hoat động thể dục thể thao như: tổ chức cho CBCC, lao động chơi cầu lông vào mỗi buổi chiều tại trước sân cơ quan; trang bị bóng và quần áo cho đội bóng của Sở và duy trì luyện tập hàng tuần,…

          4. Đồng hành với Thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội: Nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác Đoàn - phong trào Thanh niên, kỹ năng công tác Thanh niên, kỹ năng xã hội cho đoàn viên Thanh niên trong các hoạt động tập thể, BCH luôn tạo điều kiện để đoàn viên có cơ hội tiếp túc và phát biểu trước đám đông; tổ chức những chuyến giao lưu về văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động xã hội từ thiện,… để đoàn viên nâng phát triển kỹ năng xã hội.

           VI. Công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền:

           1. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn: Tính đến 6 tháng đầu năm 2012, Chi đoàn có 23 đoàn viên (07 nữ và 16 nam), trong đó 14 Đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn; 06 đoàn viên đã học lớp cảm tình Đảng. 

          Về trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ của đoàn viên Chi đoàn: 100% đoàn viên có trình độ văn hóa 12/12; 20/23 đoàn viên có trình độ đại học, tỷ lệ 87%; 02 đoàn viên có trình độ Cao đẳng, tỷ lệ 8,7%; 01 đoàn viên có trình độ trung cấp, tỷ lệ 4,3%; 100 % đoàn viên có chứng chỉ tin học và ngoại ngữ. Tuy nhiên, 03 đoàn viên có trình độ cao đẳng, trung cấp đang học nâng cao trình độ từ trung cấp, cao đẳng lên đại học.

          Việc phân loại đoàn viên được Ban Chấp hành Chi đoàn quan tâm đúng mức, xem đây là nhiệm vụ quan trọng của công tác Đoàn, theo đó định kỳ 06 tháng đầu năm và 06 tháng cuối năm đều có phân loại đoàn viên, kết quả 6 tháng đầu năm 2012, số đoàn viên đạt xuất sắc Khá chiếm 100%, không có đoàn viên xếp loại trung bình.

           Về công tác đoàn vụ; công tác quản lý thu chi đoàn phí đúng quy định, đến nay thu đăng nộp đoàn phí đạt 100% và các nguồn quỹ hoạt động của Chi đoàn được thực hiện dân chủ, công khai, được tập thể đưa ra bàn bạc và thống nhất, trong các buổi sinh hoạt định kỳ đều thông báo đến tất cả đoàn viên…

          2. Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng và chính quyền: Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng được triển khai thông qua việc học tập quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, duy trì thường xuyên chế độ báo cáo với cấp uỷ, đoàn cấp trên; công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được đặc biệt quan tâm bằng việc triển khai sâu rộng cuộc vận động "ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam"; tham mưu cho các cấp uỷ Đảng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thanh niên trong tình hình mới. Công tác bình xét, xếp loại đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú đúng quy trình. Trong 6 tháng đầu năm 2012, đã làm hồ sơ và kết nạp Đảng 01 đoàn viên.

          VII. Đánh giá chung:

        1. Thuận lợi: Các phong trào hành động được tập trung đẩy mạnh có chiều sâu, trọng điểm, tinh thần xung phong tình nguyện của tuổi trẻ được phát huy cao độ. Thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu học tập và làm theo lời Bác”, các phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã được cụ thể hóa trên từng lĩnh vực, có nhiều đổi mới, sáng tạo phát huy tiềm năng, thế mạnh của đơn vị, của địa phương, nhận được sự quan tâm ủng hộ và chung tay của nhiều đơn vị, tổ chức. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng được chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Chất lượng đoàn viên mới, đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp ngày càng được nâng cao. Đội ngũ cán bộ Đoàn thể hiện tốt tinh thần đoàn kết, thống nhất trong việc tăng cường công tác củng cố, xây dựng Đoàn vững mạnh, đặc biệt lực lượng đảng viên tham gia sinh hoạt đoàn cm tỷ lệ rất cao, đặc biệt trong Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012-2014 có 2/3 đảng viên (còn 01 đang chăm bồi phát triển đảng) tạo sự thuận lợi cho chi đoàn ngày càng phát triển và hoạt động có hiệu quả.

          2. Khó khăn: Tuy có được sự hỗ trợ từ Ban Giám đốc, BCH Công đoàn, nhưng nguồn kinh phí hoạt động của Chi đoàn vẫn còn hạn chế, mỗi kế hoạch hoạt động phong trào trong năm đều bị khống chế bởi kinh phí hoạt động quá ít; chẳn hạn như việc thành lập đội tuyên truyền ca khúc cách mạng cũng rất khó khăn, vì muốn thành lập phải có kinh phí mua dụng cụ âm nhạc, chi phí cho các buổi tập vợt,… do đó vấn đề kinh phí cũng một phần gây hạn chế đến chất lượng hoạt động – phong trào của đoàn. Trong 6 tháng đầu năm nay các phong trào do Đoàn cấp trên phát động đa phần là Thông báo quá gấp, có khi thời gian Thông báo đến ngày thực hiện phong trào chỉ cách nhau 01 ngày (có khi trong ngày), rất khó khăn cho Chi đoàn (vì Chi đoàn còn phải xin ý kiến của các Trưởng phòng chuyên môn.(Thông báo số 169-TB/ĐK ngày 22/3/2012 về Thông báo phân bổ lực lượng đi làm vệ sinh môi trường thời gian thực hiện ngày 24/3/2012….).

                                                                                                                                  BCH Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 


Số lượt người xem: 2124 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày