SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
1
8
5
6

 

 

Căn cứ Văn bản số 5369/UBND-TH ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh về việc đề xuất thực hiện các yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, Ngành, các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, thực hiện các nội dung sau: 1. Đóng góp ý kiến đối với các dự thảo: - Dự thảo Báo cáo rà soát, ...

Ngày 28/11/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/ hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ...

Thực hiện Công văn số 5098/UBND-TH ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh về việc phân công xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 13/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”; để có cơ sở trình UBND tỉnh theo đúng quy định, Sở Kế hoạch và Đầu ...

Thông tin đăng ký doanh nghiệp được đăng tải trên Internet Trước kia, để tra cứu thông tin đăng ký kinh doanh của một doanh nghiệp cụ thể, các cá nhân, tổ chức cần liên hệ Phòng đăng ký kinh doanh các tỉnh, thành phố để đề nghị được cung cấp thông tin theo quy định. Ngày nay, với sự phát triển của Internet, thông tin đăng ký doanh ...

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4513/UBND-TH ngày 17/10/2018, về việc phân công xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 10/10/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo xong Kế hoạch của UBND tỉnh “triển khai thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 10/10/2018 ...

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh nghĩa là phải sống và làm việc tốt hơn
Những năm 20 của thế kỷ XX (1925 - 1927) khi mở lớp tập huấn cho cán bộ đầu tiên - những hạt giống cách mạng, Nguyễn Ái Quốc đã mở đầu bằng bài nói về Tư cách một người cách mệnh. Và cả sau này, khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, thì với Người, chủ đề nổi bật trong giáo dục, rèn luyện cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể, quân đội vẫn là vấn ...
  Chủ tịch Hồ Chí Minh - người khởi xướng và tấm gương tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước Việt Nam
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư.
  Quan điểm Hồ Chí Minh về xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần
Công khai, minh bạch hóa thông tin đăng ký doanh nghiệp
Thông tin đăng ký doanh nghiệp được đăng tải trên Internet Trước kia, để tra cứu thông tin đăng ký kinh doanh của một doanh nghiệp cụ thể, các cá nhân, tổ chức cần liên hệ Phòng đăng ký kinh doanh các tỉnh, thành phố để đề nghị được cung cấp thông tin theo quy định. Ngày nay, với sự phát triển của Internet, thông tin đăng ký doanh ...
Niềm tin của nhà đầu tư ngoại với kinh tế Việt Nam vẫn được khẳng định
Sáng 30/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 với rất nhiều nội dung quan trọng cả về kinh tế-xã hội và xây dựng thể chế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) Sáng 30/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn ...
Phát triển công nghiệp hỗ trợ qua kinh nghiệm các nước
(Chinhphu.vn) – Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) đóng vai trò rất quan trọng trong CNH-HĐH của một quốc gia. Vì thế, nhiều nước đã có những chính sách đặc biệt, trực tiếp ưu đãi cho sự phát triển của ngành CNHT. Phát triển công nghiệp hỗ trợ còn nhiều hạn chế Nhật Bản lên danh mục sản phẩm được ưu tiên hỗ trợ Nhật Bản đã có các chính sách ưu ...
  Triển vọng kinh tế - xã hội 2018: Đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu
  Cùng với FDI, thế và lực của nền kinh tế đã sang trang
  Đầu năm 2019, bãi bỏ hàng loạt giấy phép con
  Định hướng mới trong ưu đãi đầu tư vào Việt Nam
  JICA mong muốn tháo gỡ đẩy nhanh thanh toán dự án vốn vay ODA
Thông báo chương trình, nội dung, thời gian, học phí khóa đào tạo Đấu thầu qua mạng tại tỉnh Bạc Liêu
Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhận Văn bản số 283/ĐTQM-HTND ngày 24/10/2018 của Trung tâm Đấu thầu Quốc gia thuộc Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc phối hợp tổ chức đào tạo Đấu thầu qua mạng (Văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử: http://skhdt.baclieu.gov.vn). Trên cơ sở nhu cầu đăng ký tham gia khóa đào tạo Đấu thầu ...
Thông báo Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu chuyên sâu phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động thấu thầu
Theo quy định tại khoản 7 – điều 35 – Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định kể từ ngày 01/01/2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết ...
Hướng dẫn các chủ đầu tư trong lập kế hoạch 2018
(MPI) – Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công. Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư. Nguồn: MPI Việc áp dụng Hệ thống ...
  Lập kế hoạch đầu tư công năm 2018  (18/07)
  Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh về phân cấp thẩm định, phê duyệt dự án trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (30/11)
  Văn bản xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2017  (17/06)
  Ra soát danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020  (22/04)
  Các thông tư mới của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  (04/02)
“Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”
Để tiếp nối các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018 với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” và hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 25/10/2018 về phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Nay Sở Kế hoạch và Đầu tư ...
Công văn về việc khảo sát nhu cầu và thông báo chương trình, nội dung khóa đào tạo đấu thầu qua mạng tại tỉnh Bạc Liêu
1. Công văn số 947/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 10/7/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc khảo sát nhu cầu và thông báo chương trình, nội dung khóa đào tạo đấu thầu qua mạng tại tỉnh Bạc Liêu. 2. Công văn số 145/ĐTTĐ-HTND ngày 28/6/2018 của Trung tâm Đấu thầu Quốc gia thuộc Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.
  Ban hành Quy chế quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bạc Liêu
  Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức sinh hoạt, học tập chuyên đề học tập và làm theo tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
  UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
  Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị 02 của Chủ tịch UBND tỉnh
  Quyết định phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã”

 Không có tiêu đề

 

Triển khai Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/ hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi
Ngày 28/11/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/ hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ...
Triển khai Nghị định số 132/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về việc quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
Ngày 01/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về việc quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, cụ thể: 1. Sửa đổi, bổ sung: Khoản 4a, 15, 15a, 16, 18, 20, 20a, 21, 22, 23, và ...
  Triển khai Quyết định số 1489/QĐ-TTg phê duyệt Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn 2021 – 2025
  Báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi quý IV/2017
  Tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi quý IV/2016
PCI năm 2015: tỉnh Bạc Liêu xếp hạng 33
Theo kết quả xếp hạng PCI năm 2015, với tổng số điểm là 58,44 tỉnh Bạc Liêu xếp thứ 33/63 Tỉnh, Thành phố trên cả nước, thuộc nhóm điều hành khá, kết quả này so với năm 2014 tỉnh Bạc Liêu giảm 11 hạng (năm 2014 xếp hạng 22).
  Sử dụng hệ thống Hệ thống thông tin quốc gia về ĐTNN để tạo mã số dự án và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước  (16/07)
  Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật đầu tư 2014  (16/07)
Quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
Ngày 8/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Tăng mức phạt hành vi bán hàng đa cấp bất chính Nghị định số 141/2018/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 80-100 triệu đồng (Nghị định 71/2014/NĐ-CP quy ...
  Quy định hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
  Quy định mới về điều kiện kinh doanh đào tạo lái xe ô tô
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018. Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ...
  Triển khai Quyết định bổ nhiệm lại ông Phạm Thành Hiến giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
  Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu - Chương trình cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu
  Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng
Lấy ý kiến góp ý và phản biện về Dự thảo Luật Thanh niên (sủa đổi)
Thực hiện Kế hoạch số 78-CV/ĐTN, ngày 10/9/2018 của của BCH Đoàn Khối các cơ quan tỉnh về việc “Tổ chức lấy ý kiến góp ý và phản biện về Dự thảo Luật Thanh niên (sủa đổi)” Luật Thanh niên được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2005 tại kỳ họp lần thứ 8 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006. Tuy nhiên, qua tổng kết thực tiễn 10 năm thi ...
  Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy và thực hiện phong trào "3 không" với ma túy trong đoàn viên thanh niên (không thử, không giữ, không sử dụng ma túy)
  Đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2018
  Đăng ký tham gia giải Việt Dã “Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng” năm 2018
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
 
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
2 Đăng ký thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
3 Đăng ký thành lập doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
4 Đăng ký thành lập doanh nghiệp Công ty cổ phần Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
5 Đăng ký thành lập công ty hợp danh Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối146 thủ tục
Thư điện tử (@baclieu.gov.vn)
Tên đăng nhập:
Mật khẩu: