SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
7
2
0

 Thông tin đấu thầu

Đấu thầu Thứ Bảy, 11/07/2020, 05:13
Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014  (16/12)
Để kịp thời tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 theo yêu cầu tại Công văn số 8910/BKHĐT-QLĐT ngày 26/11/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị lập báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 đối với dự án, công trình do đơn vị quản lý và phê duyệt, trong đó nội dung báo ...
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu năm 2013  (02/07)
Ngày 26/6/2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Nghị định có 15 chương,130 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014. Để bảo đảm sự thống nhất trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu, ngày 27/6/2014 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành công văn số ...
Một số thuật ngữ pháp lý trong Luật Đấu thầu năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014  (19/06)
Luật Đấu thầu năm 2013 bao gồm 13 chương, 96 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014.Theo đó, một số thuật ngữ pháp lý trong Luật Đấu thầu năm 2013 được quy định thống nhất như sau: - Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà ...
Mẫu báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2013 theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước tại Công văn 92/SKH-XDCB ngày 19/02/2014 của Sở KH&ĐT  (19/02)
Mẫu báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2013 theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước tại Công văn 92/SKH-XDCB ngày 19/02/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tải file tại đây. Phòng ĐTXDCB
Quốc hội thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi)  (28/11)
(MPI Portal) - Ngày 26/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi) với đa số phiếu tán thành. Tiếp thu ý kiến đóng góp của các Đại biểu Quốc hội và trên cơ sở ý kiến góp ý tại các hội thảo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan chủ trì soạn thảo, đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, cơ quan thẩm ...
Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2013  (28/11)
Thực hiện công văn số 9425/BKHĐT-QLĐT ngày 21/11/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2013. Để kịp thời tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2013 theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị lập báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu ...
Thẩm định kế hoạch đấu thầu các gói thầu phù hợp với nguồn vốn đã bố trí cho dự án  (05/03)
Ngày 11/12/2012, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4513/UBND-KT về việc thẩm định kế hoạch đấu thầu các gói thầu phù hợp với nguồn vốn đã bố trí cho dự án. Theo đó, để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ và Chỉ thị số ...
Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012  (12/12)
Căn cứ Văn bản số 9928 /BKHĐT-QLĐT ngày 27/11/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012. Để kịp thời tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012 theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị lập báo cáo tình hình thực hiện công tác ...
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định  (15/11)
Ngày 09/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Theo Quyết định này, các trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định được quy định tại điểm k khoản 2 Điều 40 Nghị ...
Quy định về Kế hoạch đấu thầu  (17/09)
1. Kế hoạch đấu thầu phải được người có thẩm quyền phê duyệt bằng văn bản sau khi phê duyệt quyết định đầu tư hoặc phê duyệt đồng thời với quyết định đầu tư trong trường hợp đủ điều kiện để làm cơ sở pháp lý cho chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu, trừ gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định đầu tư. Người phê duyệt kế hoạch đấu thầu phải ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày