SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
7
0
0
6
2

 Thông tin đấu thầu

Đấu thầu Thứ Ba, 16/12/2014, 13:50

Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014

Để kịp thời tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 theo yêu cầu tại Công văn số 8910/BKHĐT-QLĐT ngày 26/11/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị lập báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 đối với dự án, công trình do đơn vị quản lý và phê duyệt, trong đó nội dung báo cáo và các biểu mẫu theo công văn hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Báo cáo hoàn thành gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/01/2015 để Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp vào báo cáo chung theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Biểu mẫu đính kèm, tải tại đây.

Phòng ĐTXDCB

 


Số lượt người xem: 1638 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày