SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
7
0
0
1
0

 Thông tin đấu thầu

Đấu thầu Thứ Năm, 28/11/2013, 14:50

Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2013

Thực hiện công văn số 9425/BKHĐT-QLĐT ngày 21/11/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2013.

Để kịp thời tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2013 theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị lập báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2013 đối với các dự án, công trình do đơn vị quản lý và phê duyệt, trong đó nội dung báo cáo và các biểu mẫu theo văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các đơn vị lập báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/01/2014 để xem xét, tổng hợp./.

Phòng Đầu tư xây dựng cơ bản


Số lượt người xem: 2214 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày