SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
9
8
7
8

 Thông tin đấu thầu

Đấu thầu Thứ Tư, 12/12/2012, 13:40

Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012

               Căn cứ Văn bản số 9928 /BKHĐT-QLĐT ngày 27/11/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012.

           Để kịp thời tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012 theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị lập báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012 đối với các dự án, công trình do đơn vị quản lý và phê duyệt, trong đó nội dung báo cáo và các biểu mẫu theo văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

           Lưu ý: Các đơn vị có thể lấy file văn bản và các biểu mẫu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại đây.

          Đề nghị các đơn vị khẩn trương lập báo cáo và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/12/2012, để Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp vào báo cáo chung theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

                                                                                                    Võ Đại Tá


Số lượt người xem: 4113 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày