SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
2
7
5
7
8

 Thông tin đấu thầu

Đấu thầu Thứ Ba, 05/03/2013, 15:00

Thẩm định kế hoạch đấu thầu các gói thầu phù hợp với nguồn vốn đã bố trí cho dự án

                 Ngày 11/12/2012, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4513/UBND-KT về việc thẩm định kế hoạch đấu thầu các gói thầu phù hợp với nguồn vốn đã bố trí cho dự án. Theo đó, để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khi thẩm định điều chỉnh kế hoạch đấu thầu hoặc một phần kế hoạch đấu thầu của dự án, chỉ xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt các gói thầu có nội dung và giá gói thầu phù hợp với nguồn vốn đã được bố trí.

                                                                                                                                   Võ Đại Tá

 


Số lượt người xem: 1970 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày