SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
5
9
5
2
Danh mục DA PPP Thứ Bảy, 11/07/2020, 05:49
Ngày 19 tháng 3 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 376/QĐ-UBND phê duyệt đề xuất đầu tư xây dựng trụ sở làm việc HĐND-UBND và các cơ quan huyện Đông Hải theo hình thức Xây dựng – Chuyển giao  (28/03)
Căn cứ Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao; Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày ...
Xem theo ngày Xem theo ngày